KONKURS FOTOGRAFICZNY 2018

Zgłoszenia do 08.03.2018 r.

Drodzy wolontariusze!

Dla wszystkich z Was, którzy brali udział w workcampie w latach poprzednich i planują wyjazd także w tym roku, przygotowalśmy konkurs fotograficzny. Przysyłając nam zdjęcia z Waszych poprzednich projektów możecie wygrać zniżkę na wpisowe w roku 2018!

Nagrody:

  • 1. Miejsce - 100% zniżki na wpisowe w 2018 r.
  • 2. Miejsce - 70% zniżki na wpisowe w 2018 r.
  • 3. Miejsce - 50% zniżki na wpisowe w 2018 r.

 Warunki uczestnictwa:

  • Każdy z Was może przesłać do udziału w konkursie maksymalnie 5 zdjęć. 
  • Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesyłacie na adres incoming@workcamps.pl do 08.03.2018 r.
  • Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość co najmniej 96 dpi. Przesyłajcie nam oryginalne pliki, które nie zostały podbrane z mediów społecznościowych.

Przebieg konkursu:

  • Pierwsza runda: Jury złożone z członków Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu wybierze 8 spośród nadesłanych zdjęć. Zdjęcia te zostaną zakwalifikowane do drugiej rundy. 
  • Druga runda:  Druga runda odbędzie się na stronie facebook.com/workcampsPL od 10.03.2018 do 15.03.2018. Zwycięzcą zostanie autor zdjęcia, które uzyskało najwięcej reakcji (“lubię to!”, “super”, “haha”, “wow”).  Reakcje zostaną policzone dokładnie o godzinie 14:00 w dniu 15.03.2018.
  • Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas spotkania - sesji informacyjnej na temat workcampów, która odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia 15.03.2018 o godz. 17:00, a także na stronie internetowej oraz facebook workcamps.pl. 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.