Wolontariat europejski

Wolontariat o charakterze edukacyjnym organizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+. 

Wolontariat Europejski, EVS – European Voluntary Service, jest inicjatywą Unii Europejskiej, która umożliwia młodzieży pracę społeczną za granicą, przy czym kładzie nacisk na zdobywanie kompetencji wolontariusza. Wolontariat Europejski istnieje od 1996 r., w latach 2014 – 2020 stanowi część programu Erasmus+.

Co to jest?

Wolontariat Europejski to przede wszystkim indywidualne projekty wolontariatu długoterminowego (od 2 do 12 miesięcy). Projekty krótkoterminowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy) przeznaczone są dla wolontariuszy z mniejszymi szansami. Wolontariat Europejski może być realizowany jedynie w organizacji do tego uprawnionej, czyli posiadającej akredytację jako organizacja goszcząca. Baza takich organizacji znajduje się w Europejskim Portalu Młodzieżowym

Kto może uczestniczyć?

Wolontariat Europejski jest przeznaczony dla osób w wieku 18 – 30 lat. Niektóre organizacje akceptują także 17-latków. Udział w programie jest możliwy bez względu na wykształcenie, doświadczenie czy znajomość języka, choć w uzasadnionych przypadkach w projektach mogą występować dodatkowe wymagania wobec kandydatów.

Dokąd można wyjechać?

Kraje Unii Europejskiej, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, kraje Partnerstwa Wschodniego, kraje Bałkanów Zachodnich

Jak się zapisać?

Organizacje goszczące rekrutują wolontariuszy na trzy sposoby: przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, w okresie oczekiwania na decyzję o przyznaniu grantu na projekt lub po jej otrzymaniu. Zależnie od przypadku procedura będzie przebiegać inaczej, a czas pomiędzy decyzją o wyjeździe i rozpoczęciem projektu może objąć kilka miesięcy. Niezależnie od momentu rekrutacji, każdy wolontariusz chętny do udziału w Wolontariacie Europejskim musi posiadać akredytowaną organizację wysyłającą, najlepiej w swoim miejscu zamieszkania lub w okolicy.

Obie nasze organizacje koordynujące workcampy są także organizacjami wysyłającymi na Wolontariat Europejski.

Osobom z Warszawy i okolic rekomendujemy kontakt ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu, e-mail: evs.send@spw.info.pl.

Osoby z Pułtuska i północnego Mazowsza zapraszamy do Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu, e-mail: evs@fiye.pl.

Jakie są koszty?

Pobyt wolontariusza na projekcie, w tym zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, kurs języka i ubezpieczenie, są finansowane przez Unię Europejską. Koszty podróży międzynarodowej są całkowicie lub w dużej mierze dofinansowane.