Najczęściej zadawane pytania

Nie. Wolontariusz musi mieć UKOŃCZONE 18 lat, by jechać na workcamp przeznaczony dla osób pełnoletnich. 

Jeśli nie chcesz jechać na jakiś workcamp, nie umieszczaj go na liście!! Nie gwarantujemy, że zakwalifikujesz się na pierwszy, dlatego prosimy o wybranie innych workcampów, w których na pewno chcesz wziąć udział!

Jednym z celów międzynarodowych obozów młodzieżowych – czyli workcampów jest integracja młodych ludzi z różnych krajów świata. Jednym z bardzo ważnych czynników ułatwiających osiągnięcie tego celu jest wspólne spędzanie wolnych chwil. To, co będziecie robić – będzie zależało od Waszej grupy. Wspólnie z innymi uczestnikami będziecie decydować – jak chcecie wykorzystać czas wolny od pracy.

Czas wolny organizują i ustalają wspólnie wolontariusze biorący udział w workcampie zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami. W związku z tym, wyjazdy na wycieczki także będą zależeć od Was. Zazwyczaj taki dodatkowy wyjazd wymaga zaangażowanie własnych środków wolontariuszy. Zdarza się jednak, że organizacja przyjmująca finansuje część wydatków.

Uczestnicy workcampu mieszkają razem w miejscu przygotowanym przez organizatora. Standard miejsc kwater na workcampach jest zbliżony do warunków na obozach młodzieżowych. Wolontariusze mogą być zakwaterowani w wieloosobowych salach np. w szkołach, schroniskach młodzieżowych, a także w namiotach.
 
Uczestnicy mają zapewnione odpowiednie warunki do przygotowywania posiłków, a także toalety i łazienki spełniające wymogi sanitarne. Jeśli warunki te odbiegają od standardu (ze względu na lokalizację workcampu np. wysoko w górach, w lesie) wówczas odpowiednia informacja znajduje się w opisie obozu. Bez względu na miejsce zakwaterowania śpiwór jest niezbędnym wyposażeniem każdego wolontariusza. Wolontariusze nie ponoszą kosztów zakwaterowania.
Osobą odpowiedzialną za realizację programu workcampu oraz pomoc w organizacji wszelkich przedsięwzięć zaplanowanych przez jego uczestników jest lider obozu. Lider obozu - animator to doświadczony wolontariusz odpowiednio przeszkolony i przygotowany do prowadzenia workcampu. Nie sprawuje on jednak opieki pedagogicznej nad uczestnikami. Z tego też powodu możliwość udziału osób niepełnoletnich w workcampie jest bardzo ograniczona.

Organizacje stowarzyszone w międzynarodowym ruchu woluntarystycznym działają według ustalonych reguł. Jedną z nich jest zasada nie przyjmowania zgłoszeń indywidualnych z zagranicy. Wszystkie międzynarodowe wymiany tego typu odbywają się za pośrednictwem narodowych organizacji. Kontakty do naszych partnerów na całym świecie są dostępne dla każdego, jednak faktem jest że indywidualne zgłoszenia uczestników i tak wracają do nas.

Na workcampach nie są organizowane zajęcia językowe. Niewątpliwie jednak fakt przebywania w międzynarodowej grupie korzystnie wpływa na doskonalenie znajomości językowych.

Wolontariusze przebywający na workcampach za swoją pracę nie otrzymują ani wynagrodzenia, ani kieszonkowego.

Nie, oznacza to że w danej chwili organizatorzy poszukują jedynie np. kobiet, by zapewnić równowagę między uczestniczącymi w workcampie chłopcami i dziewczętami.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na workcamp podejmuje organizacja przyjmująca - nasz partner zagraniczny. Na podstawie informacji zapisanych przez aplikanta w ankiecie zgłoszeniowej przydzielane jest mu imiennie miejsce. Jeżeli od kandydata nie są wymagane szczególne umiejętności bądź predyspozycje (może to dotyczyć znajomości języka obcego lub doświadczenia w pracy) wówczas o przyjęciu na workcamp decyduje jedynie fakt, czy na danym workcampie są jeszcze wolne miejsca. W wyjątkowych przypadkach od kandydatów wymagane mogą być dodatkowo listy motywacyjne bądź referencje i wówczas organizatorzy wybierają najbardziej odpowiedniego kandydata spośród wszystkich zgłoszonych.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na workcamp podejmuje organizacja przyjmująca - nasz partner zagraniczny. Na podstawie informacji zapisanych przez aplikanta w ankiecie zgłoszeniowej przydzielane jest mu imiennie miejsce. Jeżeli od kandydata nie są wymagane szczególne umiejętności bądź predyspozycje (może to dotyczyć znajomości języka obcego lub doświadczenia w pracy) wówczas o przyjęciu na workcamp decyduje jedynie fakt, czy na danym workcampie są jeszcze wolne miejsca. W wyjątkowych przypadkach od kandydatów wymagane mogą być dodatkowo listy motywacyjne bądź referencje i wówczas organizatorzy wybierają najbardziej odpowiedniego kandydata spośród wszystkich zgłoszonych.

Informacje prezentowane na naszej stronie są jedynymi informacjami o danym projekcie. Bez względu na kraj, w którym odbywa się workcamp czy też rodzaj wykonywanej pracy obowiązują takie same zasady organizacji obozów (przedstawione na naszej stronie internetowej). Informacje prezentowane w programie wakacyjnym zawierają najistotniejsze informacje dotyczące danego projektu.

Będzie mogła jechać jeśli zostanie zaakceptowana przez organizatorów obozu. Nowa osoba musi więc: zarejestrować się w naszym biurze, wpłacić wpisowe za udział w workcampie (pełna opłata). Jeśli nowy kandydat spełnia następujące kryteria: zbliżony wiek do poprzednio zarejestrowanej osoby, ta sama płeć, w szczególnym przypadku posiadanie konkretnych umiejętności, wówczas ma szansę zastąpić osobę rezygnującą z udziału w workcampie. Po tej akceptacji osoba rezygnująca otrzymuje zwrot wpisowego w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

Ceny workcampów wahają się od 100 do 1000 złotych. Opis każdego obozu zawiera informację o jego cenie. Pamiętaj, że we do tej ceny doliczyć należy koszt podróży, ubezpieczenia i ewentualnego kieszonkowego dla dziecka.

Zapłacić za workcamp można na dwa sposobów:
 
  •  można dokonać wpłaty bezpośrednio do kasy w siedzibie Stowarzyszenia
  •  przelać należność nasze konto i przesłać faxem potwierdzenie wpłaty

Z wyjazdu można zrezygnować, ale wiąże się to z utratą całej kwoty wpisowego (niezależnie od powodu rezygnacji).

Podróż najlepiej planować od razu po zapisaniu na workcamp, by po otrzymaniu potwierdzenia miejsca na workcampie jak najszybciej kupić bilety.

By ubezpieczyć swoje dziecko wystarczy wykupić dla niego kartę EURO 26 lub ISIC. W ramach Unii Europejskiej obowiązuje także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zgoda na wyjazd jest wymagana w przypadku, gdy wolontariusz jest niepełnoletni.

By ustalić, jaką kwotę przeznaczyć na kieszonkowe dla swojego dziecka, dobrze jest zorientować się jakie ceny mają w danym kraju produkty, których zakupem może być zainteresowany wolontariusz.

Na każdym obozie jest osoba, która pomaga wolontariuszom w komunikowaniu się z gospodarzami, organizowaniu czasu pracy i czasu wolnego. Czasem jest ona nazywana koordynatorem obozu, czasem liderem (campleaderem).